Projekty realizované s podporou EÚ

Projekt „Miestne občianske poriadkové služby v obci Hranovnica“

Informácia o realizácii projektu: „Miestne občianske poriadkové služby v obci Hranovnica“ – sledovaný pokrok
(publikované 16.7.2020)

Informácia o realizácii projektu: „Miestne občianske poriadkové služby v obci Hranovnica“
(publikované 14.10.2019)

Projekt „Výstavba komunitného centra v obci Hranovnica“

Informácia o realizácii projektu: “Výstavba komunitného centra v obci Hranovnica” – aktualizácia
(publikované 8.12.2020)

Informácia o realizácii projektu: “Výstavba komunitného centra v obci Hranovnica”
(publikované 3.9.2019)

Projekt “Novostavba materskej školy v obci Hranovnica”

Informácia o realizácii projektu: “Novostavba materskej školy v obci Hranovnica”
(publikované 15.5.2018)

Projekt „Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Hranovnica“

Informácia o realizácii projektu: „Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Hranovnica“
(publikované 15.5.2018)

Projekt „Modernizácia a rekonštrukcia Čistiarne odpadových vôd v obci Hranovnica“

Informácia o realizácii projektu: „Modernizácia a rekonštrukcia Čistiarne odpadových vôd v obci Hranovnica“
(publikované 8.3.2017)

Plagát k projektu „Modernizácia a rekonštrukcia Čistiarne odpadových vôd v obci Hranovnica“
(publikované 8.3.2017)

Projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Hranovnica“

Aktualizácia informácie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Hranovnica“ 
(publikované 21.8.2017)

Informácia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Hranovnica“
(publikované 10.8.2016)

Plagát k projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Hranovnica“
(publikované 21.8.2017)

Projekt „Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hranovnica“

Plagát k projektu „Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hranovnica“
(publikované 28.6.2017)