Púť Kráľovskou cestou – 15. ročník Memoriálu mladých, tragicky zosnulých Hranovničanov

19. august 2017, Hranovnické pleso – Čierna dolina – Kolvač – Šarkanova diera – „Kosmatý“ smrek – Smrečiny
foto: Samuel Valluš, Ing. Martin Valluš