Rekonštrukcia interiérových priestorov v Materskej škole, ul. Hviezdoslavova

august 2017, Materská škola, ul. Hviezdoslavova, Hranovnica
foto: Bc. Lucia Vallušová, Samuel Valluš