Rekonštrukcia lavičky cez rieku (za materskou školou na ul. SNP)

12. máj 2017, Hranovnica
foto: Ing. Martin Valluš