Rozlúčka predškolákov s materskou školou (MŠ 1, ul. Hviezdoslavova)

26. jún 2019, Materská škola 1, ul. Hviezdoslavova, Hranovnica
foto: Bc. Lucia Vallušová, Mgr. Katarína Lišuchová, Mgr. Jana Hradecká, Lucia Kiktová