Rozlúčka predškolákov s materskou školou (MŠ 1, ul. Hviezdoslavova)

24. jún 2020, Materská škola 1, ul. Hviezdoslavova, Hranovnica
foto: Bc. Lucia Vallušová, Mgr. Katarína Lišuchová, Mgr. Jana Hradecká