Rozsvietenie prvej adventnej sviece a požehnanie adventného venca

3. december 2017, Základná škola, Hranovnica
foto: Adam Benko