Plány kontrolnej činnosti

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica
na 1. polrok 2023 schválený na 4. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 23.2.2023

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica
na 2. polrok 2022 schválený na 26. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 28.6.2022

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica
na 1. polrok 2022 schválený na 22. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 6.12.2021

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica
na 2. polrok 2021 schválený na 21. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 9.11.2021

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica
na 1. polrok 2021 schválený na 14. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 8.12.2020

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica
na 2. polrok 2020 schválený na 11. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 4.6.2020

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica
na 1. polrok 2020 schválený na 9. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 5.12.2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica
na 2. polrok 2019 schválený na 5. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 6.6.2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica
na 1. polrok 2019 schválený na 3. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 6.2.2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica
na 2. polrok 2018 schválený na 45. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.6.2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica
na 1. polrok 2018 schválený na 42. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12.3.2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica
na 2. polrok 2017 schválený na 34. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 28.6.2017

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica
na 1. polrok 2017 schválený na 28. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 30.12.2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica
na 2. polrok 2016 schválený na 22. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 30.6.2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica
na 1. polrok 2016 schválený na 14. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2015

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica
na 2. polrok 2015 schválený na 8. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 26.6.2015