Poslanci obecného zastupiteľstva

VOLEBNÉ OBDOBIE 2014 – 2018

Ing. Martin Valluš
nezávislý
M.R.Štefánika 543/1, Hranovnica

 • zástupca starostu obce
 • predseda komisie vzdelávania, kultúry, mládeže, športu, zdravotného a sociálneho zabezpečenia
 • člen komisie ekonomickej, správy majetku obce a ochrany verejného poriadku
 • sobášiaci

Peter Oravec
nezávislý
Hviezdoslavova 333, Hranovnica

 • podpredseda komisie vzdelávania, kultúry, mládeže, športu, zdravotného a sociálneho zabezpečenia
 • člen komisie ekonomickej, správy majetku obce a ochrany verejného poriadku

Martin Malatin
NÁŠ KRAJ
Družstevná 562/1, Hranovnica

 • predseda komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a protipovodňovej prevencie
 • člen komisie ekonomickej, správy majetku obce a ochrany verejného poriadku

Tomáš Šavel
nezávislý
Rovná 21, Hranovnica

 • člen komisie ekonomickej, správy majetku obce a ochrany verejného poriadku
 • člen komisie vzdelávania, kultúry, mládeže, športu, zdravotného a sociálneho zabezpečenia

PaedDr. Mgr. Ján Krett
KDH
Hviezdoslavova 284, Hranovnica

 • predseda komisie propagačnej
 • člen komisie ekonomickej, správy majetku obce a ochrany verejného poriadku
 • poslanec poverený vedením a zvolávaním zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Dušan Pačan
KĽS
Mlynská 578/31, Hranovnica

 • člen komisie ekonomickej, správy majetku obce a ochrany verejného poriadku
 • člen komisie starostlivosti o Rómsku komunitu

Ľubomír Prachniar
nezávislý
Víťazstva 593/4, Hranovnica

 • podpredseda komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a protipovodňovej prevencie
 • člen komisie ekonomickej, správy majetku obce a ochrany verejného poriadku

Vladimír Kočko
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
SNP 191, Hranovnica

 • člen komisie ekonomickej, správy majetku obce a ochrany verejného poriadku
 • člen komisie starostlivosti o Rómsku komunitu
 • sobášiaci

Marek Pačan
KĽS
SNP 202, Hranovnica

 • predseda komisie starostlivosti o Rómsku komunitu
 • člen komisie ekonomickej, správy majetku obce a ochrany verejného poriadku