Rokovací poriadok OcZ

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
platný od 30.1. 2015, novelizovaný 30.10.2015
(publikované 3.11.2015)