Rozpočet obce

Schválený rozpočet obce na roky 2023 – 2025:

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Programový rozpočet obce Hranovnica na roky 2023 – 2025
(publikované 16.12.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Príjmová časť programového rozpočtu obce Hranovnica na roky 2023 – 2025
(publikované 16.12.2022)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Výdavková časť programového rozpočtu obce Hranovnica na roky 2023 – 2025
(publikované 16.12.2022)