Rozpočet obce

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Programový rozpočet obce Hranovnica na roky 2022 – 2024
(publikované 7.12.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Príjmová časť programového rozpočtu obce Hranovnica na roky 2022 – 2024
(publikované 7.12.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Výdavková časť programového rozpočtu obce Hranovnica na roky 2022 – 2024
(publikované 7.12.2021)