Profesijný životopis starostu

Osobné údaje:
Meno a priezvisko: Vladimír Horváth
Adresa: SNP 605, 059 16 Hranovnica
Dátum narodenia: 28.7.1966
Miesto narodenia: Poprad
Manželka: Anna
Deti: Vladimír, Lukáš, Eva

Vzdelanie:
1972 – 1981 ZDŠ Hranovnica
1981 – 1985 SOUS Vagónka Poprad
2005 – 2009 Súkromná sociálnoprávna akadémia Košice, odbor Sociálna práca

Pracovné skúsenosti:
1987 – 2002 – Vagónka Poprad, a.s.
2002 – 2014 – Obecný úrad v Hranovnici, komunitný sociálny pracovník
od roku 2014 – starosta obce Hranovnica

Jazykové znalosti:
Rómsky jazyk – aktívne
Ruský jazyk – aktívne