Výsledky komunálnych volieb 2014

Výsledky volieb starostu obce Hranovnica
(publikované 15.11.2014)

Výsledky volieb poslancov Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 15.11.2014)

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce Hranovnica
(publikované 1.10.2014)

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 1.10.2014)

Rozhodnutie č. 191/2014 predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
(publikované 22.8.2014)

Zákon SNR č. 346/1990 Z.z.o voľbách do orgánov samosprávy obcí
(publikované 22.8.2014)

Všeobecné záväzné nariadenie obce Hranovnica č.2/2009 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane
(publikované 22.8.2014)

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia pre voľby do orgánov samosprávy obce Hranovnica v roku 2014
(publikované 22.8.2014)

Oznámenie počtu obyvateľov obce Hranovnica
(publikované 22.8.2014)

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obce Hranovnica v roku 2014
(publikované 3.9.2014)

Oznámenie o vytvorení volebných okrskov
(publikované 8.10.2014)

Viac informácií o voľbách do orgánov samosprávy obcí nájdete na stránke Ministerstvo vnútra SR, http://www.minv.sk/?volby-oso2014