Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Po desiatich rokoch bude na Slovensku opäť prebiehať sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Prvý krát v histórii sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov realizuje plne elektronicky a súčasne bez záťaže obyvateľov. Pri celom procese sa budú využívať už existujúce databázy informácií.

Prvá fáza sčítania, t.j. sčítanie domov a bytov sa začala 1. júna 2020 s ukončením 12. februára 2021, ktoré spracováva obec prostredníctvom starostom poverených osôb.

Druhá fáza sčítania, t.j. sčítanie obyvateľov sa uskutoční nasledovne:

  • Elektronické sčítanie obyvateľov v termíne od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.
  • Pri asistovanom sčítaní obyvateľov sa termín sčítania oddiali z dôvodu pandemickej situácie COVID- 19 a prebehne v čase od 1. apríla 2021 a potrvá do 31. októbra 2021.


Elektronické sčítanie obyvateľov:

Obyvateľ sa sčíta sám alebo pomocou blízkej osoby na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu, mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke www.scitanie.sk alebo sa obyvateľ sčíta cez mobilnú aplikáciu. Samotné sčítanie predstavuje rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia privátnej zóny obyvateľa.

Asistované sčítanie obyvateľov:

Obyvatelia, ktorí sa nevedia, alebo nemôžu sčítať sami z dôvodu imobility budú môcť využiť služby mobilného asistenta, ktorý po dohode s obyvateľom navštívi jeho domácnosť a sčíta sa v pohodlí svojho domova. Na území obce bude zriadené kontaktné miesto v budove obecného úradu pre občanov, ktorí sa nebudú môcť z akéhokoľvek dôvodu sčítať elektronicky. Bližšie informácie k sčítaniu obyvateľov budú poskytované priebežne na webovej stránke obce a tiež na výveske pred obecným úradom.

Zúčastniť sa sčítania je právom a zároveň povinnosťou každého obyvateľa Slovenskej republiky. To znamená každého kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.

Rozhodujúci okamih sčítania, na ktorý sa vzťahujú zisťované údaje, je polnoc zo štvrtka 31.decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Bližšie informácie o Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 nájdete na internetovej stránke štatistického úradu Slovenskej republiky: https://www.scitanie.sk/.

 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – Dôležitá informácia: Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie!
(publikované 25.1.2021)

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – inzercia
(publikované 21.11.2020)

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – plagát
(publikované 21.11.2020)

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – informačný leták
(publikované 21.11.2020)

Regionálna tlačová správa k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2020 za Prešovský kraj – september 2020
(publikované 28.9.2020)

Regionálna tlačová správa k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2020 za Prešovský kraj – august 2020
(publikované 11.8.2020)

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – informačný leták
(publikované 28.7.2020)