Slávnostné prijatie jubilujúcich seniorov predstaviteľmi obce Hranovnica

15. október 2017, Obecný úrad v Hranovnici
foto: Samuel Valluš