Poľnohospodárske družstvo

Poloha na mapePoľnohospodárske družstvo Hranovnica
Hviezdoslavova 303/
059 16 Hranovnica

Kontakt:
tel.: 052 / 77 95 141
fax.: 052 / 77 95 141
mail: 
pdhranovnica@gmail.com

Predstavenstvo družstva:

  • Ing. Dušan Pitek – predseda
  • Ladislav Palguta  – podpredseda
  • Mária Sýkorová – člen

Charakteristika organizácie:

Poľnohospodárske družstvo Hranovnica bolo založené v roku 1949. Jeho hlavnou činnosťou je poľnohospodárska prvovýroba, t.j. výroba a predaj živočíšnych a rastlinných produktov. Poľnohospodárske družstvo sa člení na úsek rastlinnej výroby, živočíšnej výroby, ekonomický úsek a úsek technických služieb. Priemerný stav pracovníkov je 58. Družstvo obhospodaruje 1385 ha poľnohospodárskej pôdy z toho 830 ha ornej pôdy a 555 ha trvalo trávnych porastov. Hlavnými plodinami pestovanými na ornej pôde sú pšenica, jačmeň, repka olejná, tritikale, raž, jednoročné a viacročné krmoviny. Družstvo chová 750 ks hovädzieho dobytka, z toho 320 ks dojníc a na stredisku Vernár 50 ks hovädzieho dobytka mäsového plemena. Hlavnými produktmi sú kravské mlieko a mäso.