Zdravotníctvo

Obvodné zdravotné strediskoPoloha na mape
Hviezdoslavova č.342/23
Hranovnica


Neštátna ambulancia praktického lekára pre dospelých
Lekár: MUDr. Peter Kabát

Sestra: Bc. Štefánia Pustovková – Liptáková
tel.: 052 / 77 95 155

Ordinačné hodiny:
7.00 – 8.00 8.00 – 12.00 12.00 – 12.30 12.30 – 15.00
 Pondelok Odbery krvi
Injekcie
Výpis výmenných lístkov

Ordinácia
Predpis liekov
Obed Administratíva
Predpis liekov
Dezinfekcia
 Utorok
 Streda
 Štvrtok Injekcie
Výpis výmenných lístkov
 Piatok Odbery krvi
Injekcie
Výpis výmenných lístkov

 
Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast – Sonvia s.r.o.

Lekár: MUDr. Dana Fabianová
Sestra: Mgr. Františka Palgutová
tel.: 052 / 77 95 240

Ordinačné hodiny:
7.00 – 7.30 7.30 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 – 12.30 12.30 – 15.30
 Pondelok odbery ambul. detská poradňa Hranovnica obed
12.30 – 15.30
 Utorok preventíva MŠ admin.
12.30 – 15.30
 Streda detská poradňa Sp. Štiavnik ZŠ Sp. Štiavnik
12.30 – 15.30
 Štvrtok detská poradňa Vernár admin.
12.30 – 15.30
 Piatok preventíva MŠ
12.30 – 15.30


Neštátna stomatologická ambulancia – Paudent, s.r.o.

Lekár: MUDr. Kateřina Pauliniová
Sestra: Erika Brejčáková
tel.: 0908 530 560

Ordinačné hodiny
Pondelok 7.00 – 15.00
Streda 7.00 – 15.00
Štvrtok 7.00 – 15.00

V utorky a piatky zubná lekárka nebude ordinovať. Bolestivé prípady ošetrí počas týchto dní v ambulancii v Kežmarku, v čase od 7.30 do 9.00 hod. (adresa: Hlavné námestie 36, Kežmarok, tel. 0911 795 204).

Vzhľadom na platné protiepidemické opatrenia sa budú ošetrovať len akútne prípady.

Na ošetrenie je nutné sa vopred dohodnúť telefonicky, tel. č. 0908 530 560.