Spolupráca obecnej knižnice s Materskou školou 1, ul. Hviezdoslavova

16. október 2019, Materská škola 1, ul. Hviezdoslavova
foto: Bc. Lucia Vallušová