Stará Čistiareň odpadových vôd v Hranovnici

9. marec 2017, Hranovnica
foto: Ing. Martin Valluš