Stavanie obecného mája

20. máj 2018, Park na ul. SNP, Hranovnica
foto: Samuel Valluš