Úradná tabuľa

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Pozvánka na 1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hranovnici
(publikované 22.11.2022)

Obec Gánovce, Gánovska 184/2, 058 01 Gánovce:
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a nariadenie ústneho pojednávania – „IBV Dolina“ (navrhovateľ Obec Hranovnica)
(publikované 8.11.2022)

Okresný súd Poprad:
Výzva na uplatnenie námietok proti vydaniu uznesenia o potvrdení vydržania – Martin Gajan
(publikované 19.4.2022)

 

Referendum – 21.1.2023

Referendum 21.1.2023:
Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou
(publikované 15.11.2022)

Referendum 21.1.2023:
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre referendum
(publikované 15.11.2022)

Referendum 21.1.2023:
Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre konanie referenda vyhláseného na 21. januára 2023
(publikované 11.11.2022)

Referendum 21.1.2023:
Informácia pre voliča
(publikované 11.11.2022)

Referendum 21.1.2023:
Rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky zo 4. novembra 2022 o vyhlásení referenda
(publikované 9.11.2022)

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí – 29.10.2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí:
Výsledky volieb starostu obce Hranovnica
(publikované 30.10.2022)

Voľby do orgánov samosprávy obcí:
Výsledky volieb do Obecného zastupiteľstva v Hranovnici

(publikované 30.10.2022)

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov – 29.10.2022

Voľby do orgánov samosprávnych krajov:
Výsledky volieb predsedu Prešovského samosprávneho kraja (hlasovanie v obci Hranovnica)
(publikované 31.10.2022)

Voľby do orgánov samosprávnych krajov:
Výsledky volieb do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja vo volebnom obvode č.6 – okres Poprad (hlasovanie v obci Hranovnica)

(publikované 31.10.2022)