Úradná tabuľa

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Návrh – Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb
(publikované 16.3.2023)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Uznesenia prijaté na 4. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hranovnici dňa 23.2.2023 (uznesenia č.37/2023 až č.48/2023)
(publikované 28.2.2023)