Úradná tabuľa

Oznámenie o mieste uloženia zásielky: Peter Boroš, Hranovnica
(publikované 16.1.2020)

Stavebný úrad, Obec Hranovnica:
Oznámenie o začatí konania vo veci podania žiadosti o vydanie dodatočného povolenia vodnej stavby – studne pri rekreačnej chate, spojenom s jej kolaudáciou a povolením odberu podzemných vôd v katastrálnom území Hranovnica s nariadením ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním – Verejná vyhláška (žiadatelia Jozef Greš a Gabriela Grešová)
(publikované 2.1.2020)

Brantner Poprad s.r.o.:
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu na rok 2020
(publikované 30.12.2019)

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020: 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky:
Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
(publikované 5.11.2019)

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020:
Informácie pre voliča
(publikované 5.11.2019)

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020:
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
(publikované 12.12.2019)

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020:
Určenie volebných okrskov a volebných miestností v obci Hranovnica
(publikované 12.12.2019)

Zverejnenie adresy na doručovanie žiadosti o voľbu poštou:

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia – usmernenie:

link: https://www.minv.sk/?nr20-posta2

Informácie o voľbách:

link: https://www.minv.sk/?volby-nrsr