Úradná tabuľa

Stavebný úrad, Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním: stavba „Hranovnica – Dubina I – vysielač, výstavba dvoch trafostaníc“ – Verejná vyhláška
(publikované 1.4.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Zámer nájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(publikované 10.2.2021)

 

Plánované prerušenia distribúcie elektriny:

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice:
Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny – 4. máj 2021
(publikované 31.3.2021)

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice:
Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny – 7. máj 2021
(publikované 31.3.2021)

 

Možnosť poukázať 2% z dane pre Dobrovoľný hasičský zbor Hranovnica:

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
(publikované 12.3.2021)

Formulár na 2% dane pre DHZ Hranovnica
(Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatení dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2020)
(publikované 12.3.2021)

 

Tlačivá pre rodičov detí  Materskej školy, ul. Hviezdoslavova:

Materská škola, ul. Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica
Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

(publikované 6.2.2021)

Materská škola, ul. Hviezdoslavova 325/33, Hranovnica:
Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase k spracúvaniu dokladov preukazujúcich negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo predloženie výnimky pre prevádzkovateľa 
(publikované 6.2.2021)

 

COVID-19:

Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 811 06 Bratislava:
Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 30 zo 17. januára 2021 k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
(publikované 19.1.2021)

Všetky ďalšie potrebné dokumenty súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19 nájdete na stránke Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu:
https://korona.gov.sk/

 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – Dôležitá informácia: Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie!
(publikované 25.1.2021)

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – inzercia
(publikované 21.11.2020)

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – plagát
(publikované 21.11.2020)

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – informačný leták
(publikované 21.11.2020)

Regionálna tlačová správa k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2020 za Prešovský kraj – september 2020
(publikované 28.9.2020)

Regionálna tlačová správa k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2020 za Prešovský kraj – august 2020
(publikované 11.8.2020)

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – informačný leták
(publikované 28.7.2020)