Úradná tabuľa

Koronavírus:

Všetky potrebné dokumenty súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19 nájdete na stránke Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu:
https://korona.gov.sk/

 

Dokumenty Obce:

SAD Lučenec, a.s., Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec:
Mimoriadny cestovný poriadok linky 608400 Jelšava – Poprad (platný od 8.7.2020)
(publikované 8.7.2020)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Vyhlásenie výberového konania: 2 pracovné miesta terénneho pracovníka (TP)
(publikované 6.7.2020)