Úradná tabuľa

 

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Oznámenie o mieste uloženia listovej zásielky: Anna Gavalérová, Richard Točený
(publikované 10.9.2020)

Elkostav KM s.r.o., Za Kaštieľom 1307/1, 053 11 Smižany:
Oznámenie o plánovaných opravárenských prácach na NN vedení a na domových prípojkách v mesiaci september 2020
(publikované 10.9.2020)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade:
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
(publikované 2.9.2020)

 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Regionálna tlačová správa k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2020 za Prešovský kraj
(publikované 11.8.2020)

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – informačný leták
(publikované 28.7.2020)

 

Návrh cestovných poriadkov ŽSR 2020/2021 na území Prešovského samosprávneho kraja:

KCP 180: Bratislava – Žilina – Košice
(publikované 20.8.2020)

KCP 182: Štrbské pleso – Štrba
(publikované 20.8.2020)

KCP 183: Poprad-Tatry – Starý Smokovec – Štrbské Pleso
(publikované 20.8.2020)

KCP 184: Starý Smokovec – Tatranská Lomnica
(publikované 20.8.2020)

KCP 185: Poprad-Tatry – Plaveč; Studený Potok – Tatranská Lomnica
(publikované 20.8.2020)

KCP 186: Spišská Nová Ves – Levoča a späť
(publikované 20.8.2020)

KCP 188: Košice – Plaveč – Muszyna
(publikované 20.8.2020)

KCP 191: Lupków – Medzilaborce – Michaľany
(publikované 20.8.2020)

KCP 193: Prešov – Humenné
(publikované 20.8.2020)

KCP 194: Prešov – Bardejov
(publikované 20.8.2020)

KCP 196: Humenné – Stakčín
(publikované 20.8.2020)

 

Koronavírus:

Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava:
Opatrenie týkajúce sa povinnosti nosenia rúšok (platné od 14.9.2020 do 1.10.2020)
(publikované 17.9.2020)

Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava:
Opatrenie týkajúce sa prevádzok a hromadných podujatí
(publikované 9.9.2020)

Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava:
Opatrenie týkajúce sa hraníc, domácej izolácie a rizikových krajín
(publikované 9.9.2020)

Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava:
Opatrenie týkajúce sa zamestnávateľov a zamestnancov
(publikované 9.9.2020)

Všetky ďalšie potrebné dokumenty súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19 nájdete na stránke Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu:
https://korona.gov.sk/