Úradná tabuľa

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Vyhlásenie výberového konania na pozíciu referent stavebného úradu
(publikované 11.10.2021)

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice:
Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny – 28. október 2021
(publikované 4.10.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Vyhlásenie výberového konania na pozíciu referent účtovníctva a rozpočtovníctva
(publikované 14.9.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Vyhlásenie výberového konania na pozíciu kuchárky v školskej jedálni
(publikované 14.9.2021)

Hlavný kontrolór obce Hranovnica:
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Hranovnica na 2. polrok 2021
(publikované 18.8.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Zámer predaja nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(publikované 26.7.2021)

 

Zmena cestovného poriadku SAD Poprad, a.s. platná od 16.9.2021 – aktualizované odchody zo zastávok v Hranovnici:

Hranovnica, križovatka
(publikované 14.9.2021)

Hranovnica, píla
(publikované 14.9.2021)

Hranovnica, Dubina
(publikované 14.9.2021)

Hranovnica, lom
(publikované 14.9.2021)

 

COVID-19:

Všetky ďalšie potrebné dokumenty súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19 nájdete na stránke Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu:
https://korona.gov.sk/

 

AMO – Africký mor ošípaných:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Africký mor ošípaných – letáky
(publikované 14.6.2021)