Úradná tabuľa

Dokumenty obce:

Stavebný úrad, Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Stavebné povolenie stavby „Výstavba chodníkov v obci Hranovnica“ – Verejná vyhláška
(publikované 18.1.2021)

Okresný úrad Poprad, odbor krízového riadenia:
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania SR v roku 2021
(publikované 7.1.2021)

Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, Poprad:
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu na rok 2021
(publikované 1.12.2020)

 

Formulár na oznámenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia:

Formulár na oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia
(pre prevádzkovateľov malého zdroja znečistenia ovzdušia)
(publikované 15.1.2021)

Formulár na oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia
(pre prevádzkovateľov malého zdroja znečistenia ovzdušia)
(publikované 15.1.2021)

 

Odchody autobusov zo zastávok v Hranovnici platné od 1.1.2021:

Hranovnica, Dielňa modrotlače
(publikované 30.12.2020)

Hranovnica, Dubina
(publikované 30.12.2020)

Hranovnica, Hámor
(publikované 30.12.2020)

Hranovnica, križovatka
(publikované 30.12.2020)

Hranovnica, lom
(publikované 30.12.2020)

Hranovnica, píla 1
(publikované 30.12.2020)

Hranovnica, píla 2
(publikované 30.12.2020)

Hranovnica, pleso
(publikované 30.12.2020)

Hranovnica, ul. SNP 1
(publikované 30.12.2020)

Hranovnica, ul. SNP 2
(publikované 30.12.2020)

Hranovnica, Základná škola
(publikované 30.12.2020)

 

COVID-19:

Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 811 06 Bratislava:
Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 30 zo 17. januára 2021 k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
(publikované 19.1.2021)

Všetky ďalšie potrebné dokumenty súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19 nájdete na stránke Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu:
https://korona.gov.sk/

 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – inzercia
(publikované 21.11.2020)

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – plagát
(publikované 21.11.2020)

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – informačný leták
(publikované 21.11.2020)

Regionálna tlačová správa k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2020 za Prešovský kraj – september 2020
(publikované 28.9.2020)

Regionálna tlačová správa k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2020 za Prešovský kraj – august 2020
(publikované 11.8.2020)

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – informačný leták
(publikované 28.7.2020)