Úradná tabuľa

Stavebný úrad, Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Stavebné povolenie stavby „Rekonštrukcia a dobudovanie MK na ulici Mlynská“ – Verejná vyhláška
(publikované 10.1.2022)

Okresný úrad Poprad, odbor krízového riadenia, Nábrežie Jána Pavla II. 16, Poprad:
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania SR v roku 2022
(publikované 7.1.2022)

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov:
List starostom týkajúci sa finančnej pomoci občanom po 60-tke, ktorí sú alebo sa chcú dať zaočkovať a uplatniť si schválenú odmenu vo výške 200 alebo 300 €
(publikované 15.12.2021)

Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, Poprad:
Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu na rok 2022
(publikované 8.12.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Zámer predaja nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(publikované 19.11.2021)

 

COVID-19:

Všetky ďalšie potrebné dokumenty súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19 nájdete na stránke Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu:
https://korona.gov.sk/

 

AMO – Africký mor ošípaných:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Africký mor ošípaných – letáky
(publikované 14.6.2021)