Úradná tabuľa

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Návrh VZN č. 1/2021 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hranovnica
(publikované 26.7.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Zámer predaja nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
(publikované 26.7.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky „Do vlastných rúk“ – Lucia Antalová, Hranovnica
(publikované 22.7.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Oznámenie o uložení zásielky – Anna Gavalérová, Hranovnica
(publikované 22.7.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Výzva na predloženie ponuky č.4/2021: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Hranovnica
(publikované 19.7.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Príloha k výzve na predloženie ponuky č.4/2021: Výkaz výmer č.1 – Statika
(publikované 19.7.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Príloha k výzve na predloženie ponuky č.4/2021: Výkaz výmer č.2 – Izolácia
(publikované 19.7.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Príloha k výzve na predloženie ponuky č.4/2021: Výkaz výmer č.3 – Elektroinštalácia
(publikované 19.7.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Príloha k výzve na predloženie ponuky č.4/2021: Výkaz výmer č.4 – Svietidlá
(publikované 19.7.2021)

Obec Hranovnica, Sládkovičova 398/14, Hranovnica:
Zrušenie výzvy na predloženie ponuky č.2/2021: Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Hranovnica
(publikované 15.7.2021)

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice:
Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny – 27. júl 2021
(publikované 23.6.2021)

 

COVID-19:

Všetky ďalšie potrebné dokumenty súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19 nájdete na stránke Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu:
https://korona.gov.sk/

 

AMO – Africký mor ošípaných:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Africký mor ošípaných – letáky
(publikované 14.6.2021)