Uznesenia obecného zastupiteľstva

VOLEBNÉ OBDOBIE 2018 – 2022

Poznámka:

Uznesenia môžu byť na internete publikované až po ich podpísaní starostom obce.

Zoznam uznesení:

Zasadnutie č.7 zo dňa 5. septembra 2019
(uznesenia č.53/2019 až č.62/2019)

Zasadnutie č.6 zo dňa 28. augusta 2019
(zasadnutie sa neuskutočnilo z dôvodu nízkej účasti poslancov)

Zasadnutie č.5 zo dňa 6. júna 2019
(uznesenia č.42/2019 až č.52/2019)

Zasadnutie č.4 zo dňa 7. marca 2019
(uznesenia č.30/2019 až č.41/2019)

Zasadnutie č.3 zo dňa 6. februára 2019
(uznesenia č.20/2019 až č.29/2019)

Zasadnutie č.2 zo dňa 13. decembra 2018
(uznesenia č.9/2018 až č.19/2018)

Zasadnutie č.1 zo dňa 30. novembra 2018
(uznesenia č.1/2018 až č.8/2018)