Uznesenia obecného zastupiteľstva

VOLEBNÉ OBDOBIE 2022 – 2026

Poznámka:

Uznesenia môžu byť na internete publikované až po ich podpísaní starostkou obce.