Uznesenia obecného zastupiteľstva

VOLEBNÉ OBDOBIE 2022 – 2026

Poznámka:

Uznesenia môžu byť na internete publikované až po ich podpísaní starostkou obce.

Zasadnutie č.4 zo dňa 23. februára 2023
(uznesenia č.37/2023 až č.48/2023)

Zasadnutie č.3 zo dňa 27. januára 2023
(uznesenia č.20/2023 až č.36/2023)

Zasadnutie č.2 zo dňa 16. decembra 2022
(uznesenia č.6/2022 až č.19/2022)

Zasadnutie č.1 zo dňa 28. novembra 2022
(uznesenia č.1/2022 až č.5/2022)