„Večer krásneho slova“ v Reštaurácii Delta

12. február 2017, Reštaurácia Delta, Hranovnica (gitara: Tomáš Hulka, prednes: Ing. Lucia Pitoňáková)
foto: Samuel Valluš