Veľkonočné tvorivé dielne

21. marec 2018, Klub obce, Obecný úrad v Hranovnici
foto: Ing. Martin Valluš