Veľkonočné tvorivé dielne

5. apríl 2017, Klub obce, Obecný úrad Hranovnica
foto: Samuel Valluš