Veselohra „Ženský zákon“ (Divadlo Ozvena, Poprad – Stráže, réžia Rudolf Kubus)

12. február 2017, Kultúrny dom v Hranovnici
foto: Samuel Valluš