VII. ročník súťaže mladých hasičov v požiarnom útoku s vodou

4. august 2019, hasičský areál na Lúčke, Hranovnica
foto: Karolína Juráčková, Martin Šavel