Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. zo dňa 4. novembra 2019 vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 29. februára 2020. Voľby sa konajú od 7.00 do 22.00 hod.

V priložených dokumentoch a linkoch Vám prinášame všetky potrebné informácie k nadchádzajúcim parlamentným voľbám.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky:
Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
(publikované 5.11.2019)

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020:
Informácie pre voliča
(publikované 5.11.2019)

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020:
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
(publikované 12.12.2019)

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020:
Určenie volebných okrskov a volebných miestností v obci Hranovnica
(publikované 12.12.2019)

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020:
Výsledky hlasovania v obci Hranovnica
(publikované 1.3.2020)

Zverejnenie adresy na doručovanie žiadosti o voľbu poštou:

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia – usmernenie:

link: https://www.minv.sk/?nr20-posta2

Informácie o voľbách:

link: https://www.minv.sk/?volby-nrsr