Voľby do orgánov samosprávnych krajov – 29.10.2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022, voľby sa konajú od 7.00 do 20.00 hod.

Oznamujeme kandidátom, že vo výveske pred obecným úradom je vyhradená plocha na predvolebnú kampaň. V prípade záujmu o zverejnenie plagátov na predvolebnú kampaň volajte t.č. 0905 841 154, alebo vhoďte plagát do poštovej schránky umiestnenej pred vchodom do budovy obecného úradu. Následne bude zverejnený na vyhradenej ploche.

Vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov a vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2022 môžu požiadať voliči, ktorí sú v karanténe alebo v izolácii (v súvislosti s ochorením COVID-19) o špeciálne hlasovanie v domácnostiach.

Oprávnený volič (ktorý má nariadenú karanténu alebo izoláciu) požiada o špeciálny spôsob hlasovania v dňoch od 24.10.2022 do 28.10.2022 do 12.00 hod., a to výlučne telefonicky zapisovateľovi miestnej volebnej komisie v obci svojho trvalého pobytu, v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu.

Kontakt na zapisovateľku miestnej volebnej komisie:
Mariana Kopáčová, tel. 0905 541 154

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov:
Výsledky volieb predsedu Prešovského samosprávneho kraja (hlasovanie v obci Hranovnica)
(publikované 31.10.2022)

Voľby do orgánov samosprávnych krajov:
Výsledky volieb do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja vo volebnom obvode č.6 – okres Poprad (hlasovanie v obci Hranovnica)

(publikované 31.10.2022)

Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava:
Spojené voľby 2022: Odporúčania pre členov volebných komisií a voličov
(publikované 27.10.2022)

Voľby do orgánov samosprávnych krajov:
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Prešovského samosprávneho kraja
(publikované 3.10.2022)

Voľby do orgánov samosprávnych krajov:
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja vo volebnom obvode č.6 – okres Poprad
(publikované 3.10.2022)

Voľby do orgánov samosprávnych krajov:
Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre Voľby do orgánov samosprávy obcí a Voľby do orgánov samosprávnych krajov
(publikované 2.8.2022)

Voľby do orgánov samosprávnych krajov:
Informácia o určení osôb na prevzatie Kandidátnych listín pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Hranovnica, Kandidátnych listín pre voľby starostu obce Hranovnica, Oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a do okrskovej volebnej komisie
(publikované 21.7.2022)

Voľby do orgánov samosprávnych krajov:
Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie
(publikované 12.7.2022)

Voľby do orgánov samosprávnych krajov:
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
(publikované 14.6.2022)

Všetky dostupné informácie nájdete tu: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22