Voľby do orgánov samosprávy obcí – 29.10.2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022, voľby sa konajú od 7.00 do 20.00 hod.

Voľby do orgánov samosprávy obcí:
Oznámenie o vzdaní sa kandidatúry pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Hranovnici – Mgr. Anna Kleinová
(publikované 19.9.2022)

Voľby do orgánov samosprávy obcí:
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce
(publikované 14.9.2022)

Voľby do orgánov samosprávy obcí:
Zoznam zaregistrovaných kandidátov
pre voľby do Obecného zastupiteľstva
(publikované 14.9.2022)

Voľby do orgánov samosprávy obcí:
Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre Voľby do orgánov samosprávy obcí a Voľby do orgánov samosprávnych krajov
(publikované 2.8.2022)

Voľby do orgánov samosprávy obcí:
Informácia o u
rčení osôb na prevzatie Kandidátnych listín pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Hranovnica, Kandidátnych listín pre voľby starostu obce Hranovnica, Oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a do okrskovej volebnej komisie
(publikované 21.7.2022)

Voľby do orgánov samosprávy obcí:
Oznámenie o minimálnom počte podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislého kandidáta pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce
(publikované 21.7.2022)

Voľby do orgánov samosprávy obcí:
Oznámenie o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb (10.6.2022)
(publikované 21.7.2022)

Voľby do orgánov samosprávy obcí:
Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie
(publikované 12.7.2022)

Voľby do orgánov samosprávy obcí:
Oznámenie o utvorení volebného obvodu a určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí – 29. októbra 2022
(publikované 6.7.2022)

Voľby do orgánov samosprávy obcí:
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
(publikované 14.6.2022)

Všetky dostupné informácie nájdete tu: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22