Voľby do orgánov samosprávy obcí – 29.10.2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022, voľby sa konajú od 7.00 do 20.00 hod.

Oznamujeme kandidátom, že vo výveske pred obecným úradom je vyhradená plocha na predvolebnú kampaň. V prípade záujmu o zverejnenie plagátov na predvolebnú kampaň volajte t.č. 0905 841 154, alebo vhoďte plagát do poštovej schránky umiestnenej pred vchodom do budovy obecného úradu. Následne bude zverejnený na vyhradenej ploche.

Vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov a vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2022 môžu požiadať voliči, ktorí sú v karanténe alebo v izolácii (v súvislosti s ochorením COVID-19) o špeciálne hlasovanie v domácnostiach.

Oprávnený volič (ktorý má nariadenú karanténu alebo izoláciu) požiada o špeciálny spôsob hlasovania v dňoch od 24.10.2022 do 28.10.2022 do 12.00 hod., a to výlučne telefonicky zapisovateľovi miestnej volebnej komisie v obci svojho trvalého pobytu, v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu.

Kontakt na zapisovateľku miestnej volebnej komisie:
Mariana Kopáčová, tel. 0905 541 154

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí:
Výsledky volieb starostu obce Hranovnica
(publikované 30.10.2022)

Voľby do orgánov samosprávy obcí:
Výsledky volieb do Obecného zastupiteľstva v Hranovnici

(publikované 30.10.2022)

Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava:
Spojené voľby 2022: Odporúčania pre členov volebných komisií a voličov
(publikované 27.10.2022)

Voľby do orgánov samosprávy obcí:
Oznámenie o vzdaní sa kandidatúry pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Hranovnici – Mgr. Anna Kleinová
(publikované 19.9.2022)

Voľby do orgánov samosprávy obcí:
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce
(publikované 14.9.2022)

Voľby do orgánov samosprávy obcí:
Zoznam zaregistrovaných kandidátov
pre voľby do Obecného zastupiteľstva
(publikované 14.9.2022)

Voľby do orgánov samosprávy obcí:
Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre Voľby do orgánov samosprávy obcí a Voľby do orgánov samosprávnych krajov
(publikované 2.8.2022)

Voľby do orgánov samosprávy obcí:
Informácia o u
rčení osôb na prevzatie Kandidátnych listín pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Hranovnica, Kandidátnych listín pre voľby starostu obce Hranovnica, Oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a do okrskovej volebnej komisie
(publikované 21.7.2022)

Voľby do orgánov samosprávy obcí:
Oznámenie o minimálnom počte podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislého kandidáta pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce
(publikované 21.7.2022)

Voľby do orgánov samosprávy obcí:
Oznámenie o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb (10.6.2022)
(publikované 21.7.2022)

Voľby do orgánov samosprávy obcí:
Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie
(publikované 12.7.2022)

Voľby do orgánov samosprávy obcí:
Oznámenie o utvorení volebného obvodu a určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí – 29. októbra 2022
(publikované 6.7.2022)

Voľby do orgánov samosprávy obcí:
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
(publikované 14.6.2022)

Všetky dostupné informácie nájdete tu: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22