Vybrežená rieka Hornád pod Dubinou: III. stupeň povodňovej aktivity

13. november 2019, Dubina, Hranovnica
foto: Ing. Martin Valluš