Výchovný koncert v Materskej škole, ul. Hviezdoslavova – ujo Anton Budinský z Očovej

27. apríl 2017, Hranovnica
foto: Bc. Lucia Vallušová