Vyhodnotenie a ocenenie najaktívnejších čitateľov knižnice za rok 2016

15. marec 2017, Obecný úrad v Hranovnici, miestnosť Klubu obce
foto: Samuel Valluš