Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Hranovnica

14. december 2019, Hasičská zbrojnica, Hranovnica
foto: Peter Oravec a členovia DHZ Hranovnica