Výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru Hranovnica

2. december 2017, Hasičská zbrojnica, Hranovnica
foto: Samuel Valluš