Výstavba chodníka na Mierovom námestí

13. október – 30. november 2019, Mierové námestie
foto: JUDr. Lukáš Antoni, Ing. Martin Valluš