Výstavba novej budovy Materskej školy 2, ul. SNP – práce realizované do konca mája 2019

máj 2019, areál Materskej školy 2, ul. SNP
foto: Ing. Martin Valluš