Výstavba novej budovy Materskej školy 2, ul. SNP – práce realizované v novembri 2018

november 2018, areál Materskej školy 2, ul. SNP
foto: JUDr. Lukáš Antoni