Vystúpenie DFS Kochmanik na I. Medzinárodnej veľkej cene mesta Poprad v džude

19. október 2019, Aréna Poprad
foto: Zdenka Benková, Judo Club Katsudo Poprad ECC