VOLEBNÉ OBDOBIE 2006 - 2010

 

1. Marián G a j a n, zástupca starostu, SNP 139, KDH

    predseda sociálnej komisie

 

2. Elemír C h o v a n, poslanec, Družstevná 565, ĽS-HZDS

    predseda komisie finančnej, správy majetku a služieb

 

3. Marcel H u s á r, poslanec, Sládkovičova 426, SDKÚ-DS

    predseda komisie rozvoja a životného prostredia

 

4. Stanislav P a l g u t a, poslanec, Víťazstva 377, SDKÚ-DS

    predseda komisie verejného poriadku a ochrany majetku

 

5. Mgr. Mária U h r i n o v á, poslanec, Hviezdoslavova 296, SDKÚ-DS

    predsedníčka komisie školstva, kultúry a telovýchovy

 

6. PhDr. Peter R o t h PhD., poslanec, Budovateľská 542, OKS

 

7. Marián K o l b a, poslanec, Víťazstva 591, SDKÚ-DS

 

8. Ing. Ján R o t h, poslanec, Hviezdoslavova 285 SDKÚ-DS

 

9. PaedDr. Mgr. Ján K r e t t, poslanec, Hviezdoslavova 284, KDH