VOLEBNÉ OBDOBIE 2010 - 2014

 

Dušan Bango (zánik mandátu od februára 2013, viď. dochádzka)

RIS

SNP č. 605, Hranovnica

 

- predseda komisie starostlivosti o Rómsku komunitu

 

 

 

 

Miloslav Fedor

zástupca starostu obce

SDKÚ - DS

Sládkovičova č. 454, Hranovnica

 

- člen komisie vzdelávania, kultúry, mládeže, športu, zdravotného a sociálneho zabezpečenia

 

 

Marián Gajan

KDH

SNP č. 139, Hranovnica

 

- člen komisie ekonomickej, správy majetku obce a ochrany verejného poriadku

 

 

 

 

Marcel Husár

OKS

Sládkovičova č. 426, Hranovnica

 

- predseda komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a protipovodňovej prevencie

 

 

 

Ing. Vincent Husár

KDH

Štúrova č. 484, Hranovnica

 

- predseda komisie ekonomickej, správy majetku obce a ochrany verejného poriadku

 

 

 

 

Marián Kolba

SDKÚ - DS

Víťazstva č. 591, Hranovnica

 

- člen komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a protipovodňovej prevencie

 

 

 

PaedDr. Mgr. Ján Krett

KDH

Hviezdoslavova č. 284, Hranovnica

 

- predseda komisie vzdelávania, kultúry, mládeže, športu, zdravotného a sociálneho zabezpečenia

- člen komisie propagačnej

 

 

Ing. Ján Roth

OKS

Hviezdoslavova č. 285, Hranovnica

 

- člen komisie vzdelávania, kultúry, mládeže, športu, zdravotného a sociálneho zabezpečenia

 

 

 

PhDr. Peter Roth, PhD.

OKS

Budovateľská č. 542, Hranovnica

 

- predseda komisie propagačnej