Okrsky

č.1

č.2

Spolu

%

Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov

961

847

1 808

 -

Celkový počet zúčastnených voličov

345

246

591

32,68

Celkový počet platných odovzdaných hlasov pre poslancov

333

234

567

95,93

 

Počet platných hlasov odovzdaných kandidáta na starostu

č.1 

 č.2

 Spolu

 %

1. Ing. Martin Benko

254

198

452

76,48

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva: č.1 č.2 Spolu %

1. Elemír Chovan, ĽS-HZDS

165

126

291

51,32

2. Ing. Martin Benko, KDH

169

119

288

50,79

3. Marián Gajan, KDH

166

121

287

50,62

4. Marcel Husár, SDKÚ-DS

163

96

257

45,33

5. Stanislav Palguta, SDKÚ-DS

163

88

251

44,27

6. Mgr. Mária Uhrinová, SDKÚ-DS

149

100

249

43,92

7. PhDr. Peter Roth PhD., OKS

139

68

207

36,51

8. Marián Kolba, SDKÚ-DS

114

86

200

35,27

9. Ing. Ján Roth, SDKÚ-DS

125

64

189

33,33

 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva č.1 č.2 Spolu %

1.   PaedDr.Mgr. Ján Krett, KDH

106

77

185

32,63

2.   Miloslav Fedor, SDKÚ-DS

107

70

177

31,21

3.   Vladimír Horváth, Jednotné Slovensko

103

60

163

28,75

4.   Valéria Turňová, ĽS-HZDS

87

58

145

25,57

5.   Bc. Stanislav Roth, SDKÚ-DS

100

39

139

24,51

6.   Iveta Pavličková, ĽS-HZDS

85

52

137

24,16

7.   František Horváth, Jednotné Slovensko

77

39

116

20,46

8.   Vladimír Štolc, OKS

30

29

59

10,41

9.   Vladimír Kočko, RIS

39

11

50

8,82

10. Vojtech Šariský, RIS

22

16

38

6,70

11. Jozef Čonka, RIS

20

11

31

5,47

12. František Čonka, RIS

16

13

29

5,11

13. Rudolf Gabriš, RIS

13

8

21

3,70

14. Dušan Pačan, RIS

12

7

19

3,35

15. Margita Čonková, RIS

9

6

15

2,65

16. Vojtech Pačan, RIS

9

6

15

2,65

17. Jaroslav Kočko, RIS

9

5

14

2,45