Okrsky

č.1

č.2

Spolu

%

Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov

1014

933

1947

 -

Celkový počet zúčastnených voličov

434

375

809

41,55 %

Celkový počet platných odovzdaných hlasov pre poslancov

424

367

791

97,77 %

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidáta na starostu

č.1 

 č.2

 Spolu

 %

1. Ing. Martin Benko (KDH)

297

254

551

68,10 %

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva: č.1 č.2 Spolu %

1. Marcel Husár (OKS)

189

138

327

41,34 %

2. Ing. Vincent Husár (KDH)

176

136

312

39,44 %

3. PhDr. Peter Roth, PhD. (OKS)

174

113

287

36,28 %

4. Miloslav Fedor (SDKÚ-DS)

160

112

272 34,38 %

5. Ing. Ján Roth (OKS)

158 113 271 34,25 %

6. PaedDr. Mgr. Ján Krett (KDH)

134 130 264 33,37 %

7. Marián Gajan (KDH)

155 107 262 33,12 %

8. Marián Kolba (SDKÚ-DS)

133 112 245 30,97 %

9. Dušan Bango (RIS)

110 123 233 29,45 %

 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva č.1 č.2 Spolu %

1.   Boris Bango (RIS)

99 127 226 28,57 %

2.   Oliver Šarišský (RIS)

101 123 224 28,31 %

3.   Lukáš Horváth (RIS)

106 117 223 28,19 %

4.   Martin Friedmann (SDKÚ-DS)

135 83 218 27,56 %

5.   Vojtech Šarišský (SRK)

120 98 218 27,56 %

6.   Mgr. Mária Bobovská (SDKÚ-DS)

128 89 217 27,43 %

7.   Ján Koky (RIS)

96 118 214 27,05 %

8.   Elemír Chovan (SDKÚ-DS)

106 102 208 26,29 %

9.   Stanislav Palguta (SDKÚ-DS)

100 101 201 25,41 %

10. Ján Holub (RIS)

75 118 193 24,39 %

11. PaedDr. Helena Vallušová (OKS)

105 83 188 23,76 %

12. Dušan Pačan (RIS)

90 84 174 21,99 %

13. Bc. Mária Gavalérová (KDH)

97 75 172 21,74 %

14. Milan Hamrozek (RIS)

87 78 165 20,85 %

15. Ján Horváth (RIS)

85 78 163 20,60 %

16. PaedDr. Alžbeta Potempová (SDKÚ-DS)

68 50 118 14,91 %