V. ročník súťaže mladých hasičov v požiarnom útoku s vodou a XVII. ročník hasičskej súťaže „O pohár obce Hranovnica“

30. júl 2017, hasičský areál na Lúčke, Hranovnica
foto: Peter Oravec, Barbora Palgutová, Karolína Juráčková