Začiatok výstavby novej čistiarne odpadových vôd a demontáž starej

21. apríl 2017, Hranovnica
foto: Ing. Martin Valluš, Samuel Valluš