Záhradkárska poradňa

19. apríl 2017, Klub obce, Obecný úrad Hranovnica
foto: Samuel Valluš