Záverečné práce a montáž technológie na novej ČOV (realizované v auguste 2017)

august 2017, areál Čistiarne odpadových vôd, Hranovnica
foto: Ing. Martin Valluš, Samuel Valluš