Obecná knižnica

Poloha na mapeObecná knižnica
Sládkovičova 398/14
059 16 Hranovnica

Pracovníčka:
Zdenka Benková
tel. 052 / 7795 139
e-mail: kniznica@hranovnica.sk

 

Otváracie hodiny obecnej knižnice od 1.6.2020
Pondelok 8.00 – 11.00 13.00 – 17.00
Streda 8.00 – 11.00 13.00 – 17.00

 

Členské poplatky v roku 2020:

 • dospelý čitateľ: 1,50,- €
 • študent SŠ, VŠ: 1,00,- €
 • deti do 15 rokov: 0,50,- €
 • dôchodcovia: zdarma

Ďalšie poplatky:

 • za I. upomienku: 0,30,- €
 • za II. upomienku: 0,60,- €
 • za III. upomienku: 1,00,- €
 • za poškodenie etikety čiarového kódu: 0,50,- €
 • za stratu čitateľského preukazu: 0,50,- €


Dokumenty obecnej knižnice:

Štatút Obecnej knižnice v Hranovnici

Informácie o službe „Knižnica do domu“

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2019 (s finančnou podporou Obce a Fondu na podporu umenia)

Zoznam všetkých kníh zakúpených pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2019 (s finančnou podporou Obce a Fondu na podporu umenia)

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2018

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2018 (s finančnou podporou Fondu na podporu umenia)

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2017 (s finančnou podporou Fondu na podporu umenia)

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2016 (s finančnou podporou Fondu na podporu umenia)

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2017

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2016

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2015

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2014

 

Knižný fond v knižnici k 31.12.2019 tvorí 11 669 kníh a je rozdelený nasledovne:

 • krásna literatúra pre deti: 4267 kníh
 • náučná literatúra pre deti: 651 kníh
 • krásna literatúra pre dospelých: 4855 kníh
 • náučná literatúra pre dospelých: 1896 kníh

Registrovaní čitatelia za rok 2019:

V roku 2019 bolo v knižnici registrovaných 251 čitateľov, z toho 152 detí do 15 rokov, 17 študentov, 54 dospelých a 28 dôchodcov. Registrácia čitateľov a výpožičný systém sa riadi podľa Knižničného a výpožičného poriadku knižnice. Od roku 2004 je knižný fond spracovaný programom LIBRIS.

Príspevok Obecného úradu a Ministerstva kultúry SR na nákup kníh:

 • rok 2010: 1311,85 € – nákup 245 kníh
 • rok 2011: 1400,00 € – nákup 110 kníh
 • rok 2012: 1500,00 € – nákup 190 kníh
 • rok 2013: 1500,00 € – nákup 195 kníh
 • rok 2014: 1452,99 € – nákup 191 kníh
 • rok 2015: 1801,64 € – nákup 244 kníh
 • rok 2016: 2200,11 € – nákup 255 kníh
 • rok 2017: 2020,72 € – nákup 273 kníh
 • rok 2018: 2291,08 € – nákup 322 kníh
 • rok 2019: 1522,33 € – nákup 170 kníh

Správa o využití poskytnutej dotácie z rozpočtu FPU na projekt s názvom „Doplnenie knižného fondu o nové knihy – nákup kníh:

Na základe žiadosti č. 19-514-03488 o finančný príspevok bola v roku 2019 Obecnej knižnici v Hranovnici poskytnutá dotácia z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia na nákup nových kníh vo výške1 000,- € . Obec Hranovnica projekt spolufinancovala sumou 52,75,- €. Celkovo obec podporila nákup nových kníh sumou 522,33 €. Sa túto sumu sa nakúpilo spolu 170 ks kníh, ktoré sú spracované a zaprírastkované pod prírastkovými číslami 13953 – 14113 v nasledujúcom členení:

 • krásna literatúra pre dospelých – 100 ks
 • krásna literatúra pre deti a mládež – 57 ks
 • náučná literatúra pre deti a mládež – 2 ks
 • náučná literatúra pre dospelých – 11 ks

Cieľom projektu je uspokojiť kultúrne, informačné a vzdelávacie požiadavky čitateľa pravidelným dopĺňaním knižného fondu, zvyšovať zvyšovanie záujmu o čítanie a vytvárať návyk čítať, zvyšovať čitateľskú gramotnosť, vytvárať plnohodnotné trávenie voľného času čitateľov.