Obecná knižnica

Poloha na mapeObecná knižnica
Sládkovičova 398/14
059 16 Hranovnica

Pracovníčka:
Zdenka Benková
tel. 052 / 7795 139
e-mail: kniznica@hranovnica.sk

Otváracie hodiny obecnej knižnice
Pondelok 7.30 – 11.00 13.00 – 17.00
Streda 7.30 – 11.00 13.00 – 17.00

Členské poplatky v roku 2023:

 • dospelý čitateľ: 3 €
 • študent SŠ, VŠ: 2 €
 • deti do 15 rokov: 1 €
 • dôchodcovia: bez poplatku
 • deti MŠ: bez poplatku

Ďalšie poplatky:

 • za I. upomienku: 0,30,- €
 • za II. upomienku: 0,60,- €
 • za III. upomienku: 1,- €
 • za poškodenie etikety čiarového kódu: 1,- €
 • za stratu čitateľského preukazu: 0,50,- €
 • omeškanie za každú knihu nad rámec výpožičnej lehoty (nevrátené knihy do 80 dní): 0,10,- € + 0,30,- € za 1. upomienku
 • strata, alebo poškodenie dokumentu: 3-násobok celkovej hodnoty dokumentu + 2,50,- € manipulačný poplatok za každý dokument

Knižný fond v knižnici k 31.12.2022 tvorí 11 928 kníh a je rozdelený nasledovne:

 • krásna literatúra pre deti: 4384 kníh
 • náučná literatúra pre deti: 645 kníh
 • krásna literatúra pre dospelých: 5035 kníh
 • náučná literatúra pre dospelých: 1864 kníh

Registrovaní čitatelia v roku 2022:

V roku 2022 bolo v knižnici registrovaných 159 čitateľov, z toho 74 detí do 15 rokov, 8 študentov, 45  dospelých a 32 dôchodcov. Registrácia čitateľov a výpožičný systém sa riadi podľa Knižničného a výpožičného poriadku knižnice. Od roku 2004 je knižný fond spracovaný programom LIBRIS. V roku 2023 sú knihy spracované v programe Biblib.

Príspevok obecného úradu a Ministerstva kultúry SR na nákup kníh:

 • rok 2010: 1311,85,- € – nákup 245 kníh
 • rok 2011: 1400,00,- € – nákup 110 kníh
 • rok 2012: 1500,00,- € – nákup 190 kníh
 • rok 2013: 1500,00,- € – nákup 195 kníh
 • rok 2014: 1452,99,- € – nákup 191 kníh
 • rok 2015: 1801,64,- € – nákup 244 kníh
 • rok 2016: 2200,11,- € – nákup 255 kníh
 • rok 2017: 2020,72,- € – nákup 273 kníh
 • rok 2018: 2291,08,- € – nákup 322 kníh
 • rok 2019: 1522,33,- € – nákup 170 kníh
 • rok 2020: 2280,12,- € – nákup 236 kníh
 • rok 2021: 1668,71,- € – nákup 154 kníh
 • rok 2022: 1657,96,- € – nákup 155 kníh

Správa o využití poskytnutej dotácie z rozpočtu FPU a obce na nákup nových kníh

Na základe žiadosti č. 22-514-04772 o finančný príspevok bola v  roku 2022  Obecnej knižnici v Hranovnici poskytnutá dotácia z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia na nákup nových kníh vo výške 1 500,- € s povinným spolufinancovaním obce vo výške 157,96 € . Z tejto sumy obec zakúpila spolu 155 ks knižných titulov, v členení: 3 ks náučnej literatúry, 104 ks beletrie pre dospelých a 48 ks kníh pre deti a mládež. Fondu na podporu umenia veľmi pekne ďakujeme za poskytnuté finančné prostriedky. Dopĺňali sme predovšetkým oddychovú literatúru, najnovšie tituly našich aj zahraničných autorov, po ktorých je najväčší dopyt a knihy pre deti a mládež. Knihy sú spracované a zaprírastkované pod prírastkovými číslami 14513 – 14667.

Knižnice už dávno nie sú len plné police popísaného papiera, ale moderné miesto pre moderný život. Mali by byť pilierom občianskej spokojnosti, kotvou spoločenským komunitám. V kultúrnej spoločnosti sú knižnice považované za centrá rozvoja jej gramotnosti, ktorá pomáha triediť a rozlišovať informácie, vedieť sa k nim postaviť kriticky.

Pomáha človekovi k dosiahnutiu jeho osobných, aj profesijných cieľov.

S knihou v ruke sa na istý čas stávame tým, kým chceme byť, obdivujeme, nenávidíme a riešime situácie, v ktorých by sme sa nikdy neocitli, sme hrdinovia, aj zatratenci, či mudrci. V ich historkách zabúdame na ťažkosti všedného dňa.

Knižnica v našej obci patrí rozlohou medzi najmenšie knižnice na Slovensku. Aj keď nemá komunitný priestor, ani čitáreň, vo výbere literárnych diel, či obnove knižničného fondu, drží krok s modernou dobou. Služby knižníc sa neustále vyvíjajú. Možno raz, ak bude záujem od čitateľov, sa aj my pripojíme ku rozrastajúcej sa sieti moderných, priestranných bibliodomov, využívajúcich možnosti e-knižnice. A či už knižnicu navštevujete alebo nie, každá doba bude stále s knihou sympatizovať.

Obecnú knižnicu v Hranovnici sa oplatí navštíviť.

 

Dokumenty obecnej knižnice:

Štatút Obecnej knižnice v Hranovnici

Informácie o službe „Knižnica do domu“

Knihy zakúpené v roku 2022 z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia

Knihy zakúpené v roku 2021 z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia

Knihy zakúpené v roku 2020 z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2019 (s finančnou podporou Obce a Fondu na podporu umenia)

Zoznam všetkých kníh zakúpených pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2019 (s finančnou podporou Obce a Fondu na podporu umenia)

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2018

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2018 (s finančnou podporou Fondu na podporu umenia)

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2017 (s finančnou podporou Fondu na podporu umenia)

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2016 (s finančnou podporou Fondu na podporu umenia)

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2017

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2016

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2015

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2014