Obecná knižnica

Poloha na mapeObecná knižnica
Sládkovičova 398/14
059 16 Hranovnica

Pracovníčka:
Zdenka Benková
tel. 052 / 7795 139
e-mail: kniznica@hranovnica.sk

 

Otváracie hodiny obecnej knižnice od 16.3.2022
Pondelok 7.30 – 11.00 13.00 – 17.00
Streda 7.30 – 11.00 13.00 – 17.00

 

Členské poplatky v roku 2021:

 • dospelý čitateľ: 1,50,- €
 • študent SŠ, VŠ: 1,00,- €
 • deti do 15 rokov: 0,50,- €
 • dôchodcovia: zdarma

Ďalšie poplatky:

 • za I. upomienku: 0,30,- €
 • za II. upomienku: 0,60,- €
 • za III. upomienku: 1,00,- €
 • za poškodenie etikety čiarového kódu: 0,50,- €
 • za stratu čitateľského preukazu: 0,50,- €


Dokumenty obecnej knižnice:

Štatút Obecnej knižnice v Hranovnici

Informácie o službe „Knižnica do domu“

Knihy zakúpené v roku 2020 z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2019 (s finančnou podporou Obce a Fondu na podporu umenia)

Zoznam všetkých kníh zakúpených pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2019 (s finančnou podporou Obce a Fondu na podporu umenia)

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2018

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2018 (s finančnou podporou Fondu na podporu umenia)

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2017 (s finančnou podporou Fondu na podporu umenia)

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2016 (s finančnou podporou Fondu na podporu umenia)

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2017

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2016

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2015

Knihy zakúpené pre Obecnú knižnicu v Hranovnici v roku 2014

 

Knižný fond v knižnici k 31.12.2020 tvorí 11 619 kníh a je rozdelený nasledovne:

 • krásna literatúra pre deti: 4290 kníh
 • náučná literatúra pre deti: 643 kníh
 • krásna literatúra pre dospelých: 4827 kníh
 • náučná literatúra pre dospelých: 1859 kníh

Registrovaní čitatelia za rok 2020:

V roku 2020 bolo v knižnici registrovaných 161 čitateľov, z toho 66 detí do 15 rokov, 17 študentov, 51 dospelých a 27 dôchodcov. Registrácia čitateľov a výpožičný systém sa riadi podľa Knižničného a výpožičného poriadku knižnice. Od roku 2004 je knižný fond spracovaný programom LIBRIS.

Príspevok obecného úradu a Ministerstva kultúry SR na nákup kníh:

 • rok 2010: 1311,85 € – nákup 245 kníh
 • rok 2011: 1400,00 € – nákup 110 kníh
 • rok 2012: 1500,00 € – nákup 190 kníh
 • rok 2013: 1500,00 € – nákup 195 kníh
 • rok 2014: 1452,99 € – nákup 191 kníh
 • rok 2015: 1801,64 € – nákup 244 kníh
 • rok 2016: 2200,11 € – nákup 255 kníh
 • rok 2017: 2020,72 € – nákup 273 kníh
 • rok 2018: 2291,08 € – nákup 322 kníh
 • rok 2019: 1522,33 € – nákup 170 kníh
 • rok 2020: 2280,12 € – nákup 236 kníh

Správa o využití poskytnutej dotácie z rozpočtu FPU a obce na nákup nových kníh

Na základe žiadosti č. 20-514-04120 o finančný príspevok bola v  roku 2020  Obecnej knižnici v Hranovnici poskytnutá dotácia z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia na nákup nových kníh vo výške 1800,- € bez povinného spolufinancovania obce. Z tejto sumy obec zakúpila spolu 181 ks knižných titulov v členení: 4 ks spoločenskej náučnej literatúry, 117 ks beletrie pre dospelých a 60 ks kníh pre deti a mládež. Fondu na podporu umenia veľmi pekne ďakujeme za poskytnuté finančné prostriedky. Dve stovky nových kníh aj knihy zakúpené v ostatných desiatich rokoch, pri vstupe do knižnice určite zbadáte. Dopĺňali sme predovšetkým oddychovú literatúru, najnovšie tituly našich aj zahraničných autorov, po ktorých je najväčší dopyt. Pribudli knihy pre školákov aj stredoškolákov. Obec podporila nákup nových kníh sumou 480,12 €. Do knižnice pribudlo v roku 2020 spolu 236 ks kníh, ktoré sú spracované a zaprírastkované pod prírastkovými číslami 14123 – 14358  v nasledujúcom členení:

 • krásna literatúra pre dospelých – 156 ks
 • krásna literatúra pre deti a mládež – 74 ks
 • náučná literatúra pre dospelých – 6 ks

Už viac ako desať rokov sa venujeme pravidelnej aktualizácii výberu a nákupu literatúry rôznych žánrov pre našu knižnicu.  Za ten čas sme vymenili celú hromadu starých, alebo málo čítaných kníh. Kúpili sme nové, spolu za 17000,- €. Noví spisovatelia, modernejšie príbehy v pútavejších obaloch, voňavejšia, farebnejšia, a pre prácu s verejnosťou, variabilnejší priestor.

Knižnice už dávno nie sú len plné police popísaného papiera, ale moderné miesto pre moderný život. Mali by byť pilierom občianskej spokojnosti, kotvou spoločenským komunitám. V kultúrnej spoločnosti sú knižnice považované za centrá rozvoja jej gramotnosti, ktorá pomáha triediť a rozlišovať informácie, vedieť sa k nim postaviť kriticky.

Pomáha človekovi k dosiahnutiu jeho osobných, aj profesijných cieľov. S knihou v ruke sa na istý čas stávame tým, kým chceme byť, obdivujeme, nenávidíme a riešime situácie, v ktorých by sme sa nikdy neocitli, sme hrdinovia, aj zatratenci, či mudrci. V ich historkách zabúdame na ťažkosti všedného dňa.

Knižnica v našej obci patrí rozlohou medzi najmenšie knižnice na Slovensku. Aj keď nemá komunitný priestor, ani čitáreň, vo výbere literárnych diel, či obnove knižničného fondu, drží krok s dobou. Služby knižníc sa neustále vyvíjajú. Možno raz, ak bude záujem od čitateľov, sa aj my pripojíme ku rozrastajúcej sa sieti moderných, priestranných bibliodomov, využívajúcich možnosti e-knižnice. A či knižnicu navštevujete, alebo nie, každá domácnosť, aj doba, s ňou bude stále sympatizovať. Ani táto, doba „koronová“ nie je výnimka. Neveríte?

Obecnú knižnicu v Hranovnici sa oplatí navštíviť.