Obyvateľstvo

 

Veková štruktúra obyvateľstva k 31.12.2022
vekové kategórie počet obyvateľov z toho
mužov žien
0 – 3 roky 154 80 74
4 – 6 rokov 150 89 61
7 – 15 rokov 585 300 285
16 – 18 rokov 177 88 89
19 – 62 rokov 1802 940 862
62 a viac rokov 359 155 204
Spolu: 3227 1652 1575

 

Štatistika zmien počtu obyvateľov za rok 2022
kategória počet obyvateľov z toho
mužov žien
počet narodení 54 31 23
počet úmrtí 24 16 8
prisťahovaní 30 16 14
odsťahovaní 27 8 19

 

Štatistika zmien počtu obyvateľov obce Hranovnica
roky počet obyvateľov z toho
mužov žien
1996 2218 1135 1083
1997 2252 1154 1098
1998 2291 1175 1116
1999 2316 1191 1125
2000 2340 1209 1131
2001 2456 1253 1203
2002 2481 1270 1211
2003 2524 1298 1226
2004 2570 1325 1245
2005 2626 1359 1267
2006 2641 1510 1131
2007 2660 1371 1289
2008 2705 1402 1303
2009 2783 1441 1342
2010 2824 1459 1365
2011 2856 1457 1399
2012 2915 1495 1420
2013 2922 1501 1421
2014 2966 1526 1440
2015 3024 1546 1478
2016 3072 1570 1502
2017 3125 1595 1530
2018 3145 1606 1539
2019 3141 1625 1516
2020 3168 1619 1549
2021 3194 1633 1561
2022 3227 1652 1575

 

Zdroj: Ohlasovňa pobytu